Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2019

Svagare befolkningstillväxt

Ålands invånartal minskade med 53 personer det tredje kvartalet 2019. Under samma kvartal 2018 ökade befolkningen med 38 personer. Totalt för de tre första kvartalen, januari–september, är befolkningstillväxten 97 personer jämfört med 244 personer motsvarande tid i fjol.

Mariehamns befolkning minskade det tredje kvartalet med 81 personer, och från årets början är minskningen ungefär lika stor, 76 personer, eftersom tillväxten var obetydlig det första halvåret. På landsbygden var ökningen 35 personer det tredje kvartalet och 186 från årets början, varav Jomala står för 167. I skärgården minskade befolkningen med sju personer det tredje kvartalet och med 13 personer för kvartal 1–3 tillsammans. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region 1:e-3:e kvartalet 2019

Ett tiotal flera födda än avlidna hittills i år

Det föddes 60 barn under tredje kvartalet och de avlidna var 65. Under de tre första kvartalen sammanlagt blev antalet födda 204, vilket är 5 färre än motsvarande tid i fjol. De avlidna har minskat med ett tiotal och är 191 personer från årets början. Födelsenettot, födda minus döda, är således 13 personer hittills i år, något större än i fjol.

Flyttningen gav ett underskott på 55 personer det tredje kvartalet, vilket kan jämföras med ett överskott på drygt 30 personer 2018. Totalt för de tre första kvartalen har flyttningen bidragit med ett överskott på 79 personer jämfört med 235 personer motsvarande period i fjol. Den betydligt lägre befolkningstillväxten i år beror alltså helt på mindre nettoinflyttning.

Befolkningsrörelsen 1:a-3:e kvartalet 2018 och 2019

Flyttningsunderskott i förhållande till Finland

Flyttningen i förhållande till Finland visar ett underskott på 10 personer hittills i år jämfört med ett överskott på närmare 60 i fjol. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden har gett ett plus på 18 personer, medan den utomnordiska flyttningens nettoresultat är 71 personer, i båda fall ett betydligt lägre överskott än 2018.

Flyttningsnetto 1:a-3:e kvartalet 2018 och 2019

Det mindre flyttningsöverskottet i förhållande till såväl Sverige och övriga Norden som till utomnordiska länder beror på mindre inflyttning än 2018 och inte på ökad utflyttning. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror ännu, bara nettot, varför det inte heller finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Landsbygden och skärgården hade födelseöverskott

På landsbygden har folkmängden främst ökat i Jomala, men också Lemland, Finström och Saltvik har flera invånare än vid årets början. I skärgården är det Sottunga och Vårdö som visar en liten ökning.

Landsbygden totalt har ett födelseöverskott hittills i år, även om det är flyttningen som står för den större delen av tillväxten. I skärgården har det fötts ett par personer färre än vad det avlidit, men det är ett negativt flyttningsresultat som utgör huvudorsaken till minskningen. Nedgången i Mariehamn beror på både födelse- och flyttningsunderskott.

Befolkningsförändring efter kommun 1:a-3:e kvartalet 2019

Tillväxten under medelnivå

Befolkningsutvecklingen under enskilda kvartal varierar betydligt mellan åren. Under tredje kvartalet noteras ofta en minskning av folkmängden. Ökningen tredje kvartalet 2018 var ett undantag. Ökningen för kvartal 1–3 i år är lägre än 2000-talets medelnivå som är drygt 150 personer.

Exakta siffror för befolkningsrörelsen per kvartal för hela Åland och kommunerna finns i en excelfil på ÅSUBs hemsida.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax