Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2022

Färre födda och flera avlidna har minskat årets befolkningstillväxt

Ålands befolkning var i stort sett oförändrad det tredje kvartalet 2022. Den preliminära siffran för invånartalet den sista september är 30 402, vilket är en person mindre än vid utgången av andra kvartalet. Under tredje kvartalet i fjol minskade befolkningen med 29 personer. Vanligen minskar folkmängden något under detta kvartal, genomsnittet för 2000-talet är minus 17 personer. 

Befolkningstillväxten för de tre första kvartalen sammanlagt är betydligt svagare än 2021. Den blev 58 personer i år mot 184 i fjol. Medeltalet för 2000-talet är 150 personer. 

Inte heller om man ser på regionerna blev det några större förändringar i invånartalet under tredje kvartalet, plus tre i Mariehamn, minus tre på landsbygden och minus en i skärgården.  Under kvartal 1–3 sammanlagt noteras en ökning på 34 i Mariehamn och 31 på landsbygden, men en minskning med 7 personer i skärgården.  

Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region 1:a–3:e kvartalet 2022, preliminära siffror

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Negativt födelsenetto

Det föddes 65 barn under tredje kvartalet och de avlidna var 77. Under kvartal 1–3 sammanlagt blev antalet födda 190, vilket är 35 färre än motsvarande tid i fjol. De avlidna var 229, vilket i sin tur är 35 flera än motsvarande tid 2021. Födelsenettot, födda minus döda, är således -39 personer hittills i år, vilket kan jämföras med ett överskott på 31 personer i fjol.  

Flyttningen gav ett överskott på 9 personer det tredje kvartalet och för kvartal 1–3 sammanlagt 117 personer. Tillskottet från flyttningen blev därmed 30 personer mindre än de tre första kvartalen i fjol. 

Befolkningsrörelsen 1:a–3:e kvartalet 2021 och 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Minskat flyttningsöverskott från Sverige

Flyttningsöverskottet gentemot Sverige och övriga Norden blev 37 personer, vilket var 100 färre än 2021. Överskottet i förhållande till utomnordiska länder blev däremot 30 personer större än i fjol eller 70 personer. Flyttningen i förhållande till Finland som de tre första kvartalen 2021 gav ett underskott på 35 personer visade nu ett litet överskott på 10 personer. 

Flyttningsnetto 1:a–3:e kvartalet 2021 och 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror ännu, bara nettot, varför det inte heller finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning. Det lägre flyttningsöverskottet i förhållande till Sverige beror på både minskad inflyttning och ökad utflyttning. Det ökade utomnordiska nettot beror på större inflyttning i år.  

Flyttningsöverskott i alla tre regioner

På landsbygden har folkmängden vuxit i fyra kommuner, mest i Jomala och Hammarland som har ökat med 76 respektive 27 personer. Finström står för den största minskningen. I skärgården har Sottunga och Föglö fått flera invånare sedan årets början, medan antalet har minskat eller varit oförändrat i de övriga kommunerna.  

Både Mariehamns och landsbygdens befolkningstillväxt beror på flyttningen, eftersom de födda hittills i år är färre än de avlidna. Också skärgården hade flyttningsöverskott, men det kunde inte helt kompensera födelseunderskottet. Bara i Jomala och Hammarland har det fötts flera än det avlidit, medan elva kommuner har fått ett överskott av flyttningen.

Antalet födda hittills i år är 69 i Mariehamn, 109 på landsbygden och 12 i skärgården. För Mariehamns del är det en liten ökning, men för de båda övriga regionerna en lägre siffra än i fjol. Av landsbygdens födda står Jomala för 50. I förhållande till folkmängden ligger Vårdö högst, där 7 födda barn motsvarar ett årligt födelsetal på 21 per 1 000 invånare. Detta kan jämföras med 8 för skärgården som helhet, liksom för Mariehamn och hela Åland, medan siffran är 9 för landsbygden. 

Befolkningsförändring efter kommun 1:a–3:e kvartalet 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Mera fullständiga siffror för befolkningsrörelsen kvartalsvis för hela Åland och kommunerna finns i en excelfil på ÅSUBs  webbplats

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax