Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2023

Oförändrad folkmängd tredje kvartalet

Ålands invånarantal var i stort sett oförändrat det tredje kvartalet 2023. Den preliminära siffran för folkmängden den sista september är 30 532, vilket är en person mera än vid utgången av andra kvartalet. Under tredje kvartalet i fjol minskade befolkningen med 21 personer. Vanligen sjunker folkmängden något under detta kvartal, genomsnittet för 2000-talet är minus 22 personer. 

Tack vare ökning under det första halvåret är den summerade befolkningstillväxten för de tre första kvartalen sammanlagt 173 personer, vilket är betydligt mera än motsvarande tid 2022, då den var 46 personer. Medeltalet för 2000-talet är 150 personer. 

Det var främst i Mariehamn som folkmängden ökade under tredje kvartalet, plus 44 personer. Skärgårdens invånare blev 3 flera, medan landsbygden visar en minskning på 46 personer. Under kvartal 1–3 sammanlagt noteras en ökning på 74 i Mariehamn och 108 på landsbygden, men en minskning med 9 personer i skärgården.  

Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region 1:a–3:e kvartalet 2023, preliminära siffror

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Flera födda hittills i år

Det föddes 62 barn under tredje kvartalet och de avlidna var 64. Under kvartal 1–3 sammanlagt blev antalet födda 201, vilket är ett tiotal flera än motsvarande tid i fjol. De avlidna var 197, vilket är 33 färre än 2022. Födelsenettot, födda minus döda, är således 4 personer hittills i år, vilket kan jämföras med ett underskott på 40 personer de tre första kvartalen i fjol.  

Flyttningen gav ett underskott på 2 personer det tredje kvartalet, men för kvartal 1–3 sammanlagt är flyttningsöverskottet 170 personer, vilket är en ökning med över 80 personer från 2022.  

Befolkningsrörelsen 1:a–3:e kvartalet 2022 och 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Ökat flyttningsöverskott från Sverige och utomnordiska länder

Flyttningen till och från utomnordiska länder har hittills i år gett ett överskott på 113 personer, medan överskottet gentemot Sverige och övriga Norden är 55 personer. I båda fall är nettoresultatet betydligt större än motsvarande tid i fjol. Flyttningen i förhållande till Finland har gett ett obetydligt överskott, två personer i år och sju personer de tre första kvartalen 2022.  

Flyttningsnetto 1:a–3:e kvartalet 2022 och 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror ännu, bara nettot, varför det inte heller finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning. Det ökade flyttningsöverskottet i förhållande till Sverige och utomnordiska länder beror i båda fall främst på minskad utflyttning jämfört med i fjol, men i viss mån också på ökad inflyttning.  

Flyttningsöverskott i alla tre regioner 

På landsbygden har folkmängden vuxit i sju kommuner i år, mest i Jomala och Hammarland, 56 respektive 31 personer. I skärgården har Föglö, Kökar och Vårdö fått flera invånare.  

Mariehamns befolkningstillväxt beror på flyttningen, eftersom de födda hittills i år är färre än de avlidna. Också skärgården har haft flyttningsöverskott, men det har kunnat kompensera bara en del av födelseunderskottet. Landsbygden har haft både födelse- och flyttningsöverskott. I sex kommuner har det fötts flera än det avlidit. Antalet födda hittills i år är 61 i Mariehamn, 131 på landsbygden, varav 45 i Jomala, samt 9 i skärgården. 

Befolkningsförändring efter kommun 1:a–3:e kvartalet 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Mera fullständiga siffror för befolkningsrörelsen kvartalsvis för hela Åland och kommunerna finns i en excelfil på ÅSUBs webbplats

En ny databastabell visar de viktigaste uppgifterna om befolkningsrörelsen efter kvartal för hela Åland från och med 1990.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax