Bostäder och boendeförhållanden 31.12.2000

De flesta hushåll bor i småhus
Nästan 65 procent av alla åländska bostadshushåll bor i fristående småhus. I tabell 1 framgår det att småhus är den vanligaste hustypen för bostadshus i alla kommuner utom Mariehamn, där andelen är knappt 40 procent och där över hälften av hushållen bor i flervånings bostadshus.

Hela meddelandet kan du läsa här

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden