Bostäder och boendeförhållanden 31.12.2000

De flesta hushåll bor i småhus
Nästan 65 procent av alla åländska bostadshushåll bor i fristående småhus. I tabell 1 framgår det att småhus är den vanligaste hustypen för bostadshus i alla kommuner utom Mariehamn, där andelen är knappt 40 procent och där över hälften av hushållen bor i flervånings bostadshus.

Hela meddelandet kan du läsa här