Familjer och hushåll 31.12 2004

Det fanns 11 830 hushåll på Åland vid slutet av 2004. Antalet hushåll ökade med 175 under 2004, till större delen beroende på att medelhushållsstorleken fortsatte att minska. Det genomsnittliga antalet personer per hushåll sjönk från 2,23 till 2,21 personer. I Mariehamn var genomsnittet 2,01 personer och på landsbygden 2,40 personer. Det var främst en- och tvåpersonershushållen som blev flera. Av hushållen bestod 37 procent av bara en person och 32 procent av två personer.

Också antalet familjer, dvs gifta eller samboende par med eller utan barn samt ensamföräldrar med barn, ökade under 2004 och uppgick till 7 306. Antalet gifta par ökade, medan antalet samboende sjönk något. Det var gifta par utan hemmaboende barn som blev flera och detta blev nu den vanligaste familjetypen, med knappt 32 procent av familjerna. Gift par med barn utgjorde 31 procent av familjerna. Sambor med och utan barn stod för 13 respektive 12 procent av familjerna, medan kombinationen en förälder och barn utgjorde 13 procent.

Av hela befolkningen bodde 79 procent i familj. Andelen var naturligtvis högst bland barnen, där nästan alla tillhörde familj. Bland 15 - 19-åringarna var andelen fortfarande mycket hög, över 93 procent. Av den 20 år fyllda befolkningen bodde 73 procent i familj. Hos den vuxna befolkningen var andelen som störst bland 35 - 44-åringarna, där den var nästan 84 procent. Andelen faller sedan högre upp i åldrarna och var 41 procent bland dem som var 75 år eller äldre.

Antalet barnfamiljer, dvs familjer med hemmaboende barn under 18 år, uppgick till 3 226, vilket också det är en ökning. I 54 procent av barnfamiljerna var de vuxna ett gift par, vilket är en ökning från 2003. Andelen med sambor som försörjare sjönk och var 27 procent. Andelen barnfamiljer med bara en vuxen ökade något och uppgick till drygt 19 procent. Av barnen i åldern 0-2 år bodde elva procent i en enföräldersfamilj, medan siffran för 13-17-åringar var 20 procent.

Det genomsnittliga antalet barn per barnfamilj minskade något och uppgick till 1,75. Antalet barn per familj var störst i skärgården och minst i Mariehamn. I 45 procent av barnfamiljerna fanns det ett hemmaboende barn under 18 år, i 39 procent två barn och i 16 procent tre eller flera barn.

Hela meddelandet kan du läsa här.