Familjer och hushåll 31.12.2002

Totalt fanns det 7 212 familjer 2002, vilket är 90 flera än 2001. Familjernas medelstorlek var 2,90 personer, vilket är något mindre än 2001, då siffran var 2,91. Familjestorleken var mindre i Mariehamn än på landsbygden och i skärgården.

Om du vill läsa hela meddelandet klicka här.