Familjer och hushåll 31.12.2003

Förändringarna i familje- och hushållsstrukturen under 2003 karaktäriseras främst av att medelhushållsstorleken fortsatte att minska, varför antalet hushåll ökade betydligt trots en måttlig befolkningstillväxt. Ökningen gällde en- och tvåpersoners hushåll.

Nästan 80 procent av Ålands befolkning bodde i familjer den 31 december 2003. Andelen har minskat något sedan 2002. Totalt fanns det 7 255 familjer 2003, vilket är 43 flera än 2002. Familjernas medelstorlek var 2,88 personer, vilket är något mindre än 2002, då siffran var 2,90. Familjestorleken var mindre i Mariehamn än på landsbygden och i skärgården.

Hela meddelandet kan du läsa om du klickar här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden