Familjer och hushåll 31.12.2003

Förändringarna i familje- och hushållsstrukturen under 2003 karaktäriseras främst av att medelhushållsstorleken fortsatte att minska, varför antalet hushåll ökade betydligt trots en måttlig befolkningstillväxt. Ökningen gällde en- och tvåpersoners hushåll.

Nästan 80 procent av Ålands befolkning bodde i familjer den 31 december 2003. Andelen har minskat något sedan 2002. Totalt fanns det 7 255 familjer 2003, vilket är 43 flera än 2002. Familjernas medelstorlek var 2,88 personer, vilket är något mindre än 2002, då siffran var 2,90. Familjestorleken var mindre i Mariehamn än på landsbygden och i skärgården.

Hela meddelandet kan du läsa om du klickar här.