Familjer och hushåll 31.12.2009

Hushållen ökar snabbare än folkmängden

Det fanns över 12 700 hushåll på Åland 31 december 2009. Antalet ökade med drygt 170 under året, vilket berodde på både befolkningstillväxt och minskad hushållsstorlek. Det var främst en- och tvåpersonershushållen som blev flera.

Den långsiktiga trenden mot allt mindre hushåll bromsades upp 2008 beroende på flera tillfälliga orsaker, men 2009 fortsatte minskningen och medelhushållsstorleken sjönk från 2,16 till 2,15 personer. Utvecklingen kan antas gå vidare i samma riktning i och med den kommande stora ökningen av antalet äldre. Eftersom de äldre till övervägande del bor i en- och tvåpersonershushåll kan man räkna med att antalet bostadshushåll fortsätter att öka i snabbare takt än antalet invånare.

Äldre kvinnor den största gruppen ensamboende

I hushållen med bara en person fanns något flera kvinnor än män. Majoriteten av de ensamboende kvinnorna var äldre, medan männen i ensamhushållen var mera jämnt fördelade över åldrarna. Över hälften av enpersonshushållen fanns i Mariehamn, där de utgjorde 47 procent av samtliga hushåll.

Nio av tio småbarn bor med två föräldrar

Med hushåll avses alla personer som bor i samma bostad, medan en familj utgörs av ett par, med eller utan barn, eller av en ensam förälder med barn. Antalet familjer totalt var nästan 7 700. Av dessa var drygt 3 200 barnfamiljer, d.v.s. familjer med hemmaboende barn under 18 år. I 80 procent av dessa var försörjarna ett gift par eller ett sambopar, medan familjerna med endast en förälder utgjorde 20 procent av barnfamiljerna. Andelen av barnen som bodde i familjer med två vuxna var lägst i tonåren, under 80 procent, medan andelen var 90 procent för barn under 5 år.

Över 40 procent av befolkningen bodde i barnfamiljer. Högst var andelen i Jomala och Lemland, över 50 procent. Som en följd av detta hade dessa båda kommuner också den största medelhushållsstorleken, 2,53 personer, vilket kan jämföras med Mariehamn som hade de minsta hushållen, 1,93 personer i genomsnitt.

Hela meddelandet kan du läsa här

 Publicerad: 24 november 2010

Information om familje- och hushållsstatistiken ger
Kenth Häggblom (kenth.haggblom[at]asub.ax)