Familjer och hushåll 31.12.2013

Flera enpersonshushåll, färre barnfamiljer

Antalet hushåll på Åland ökade med nästan 190 under 2013 och var vid årets slut drygt 13 300. Ökningen på landsbygden var 130, varav Jomala stod för 40 och Lemland för 30. I Mariehamn blev hushållen 40 flera och i skärgården 16. Antalet hushåll ökade i alla kommuner utom tre. Även i flera kommuner där befolkningen minskade blev hushållen flera.

Hushållsstorleken fortsätter minska

Bara knappt hälften av ökningen beror på befolkningstillväxt medan en något större del kan relateras till minskad hushållsstorlek. Medelhushållsstorleken har varit oförändrad i två år men minskade nu från 2,14 till 2,12 personer. Sett över en längre tid har minskningen varit betydande. År 1970 var den genomsnittliga hushållsstorleken 2,84 personer och år 2000 var den 2,30. Antalet hushåll 1970 var drygt 7 000 och de har således blivit över 6 000 flera sedan dess. Medelhushållsstorleken är lägre i Finland, 2,05 personer, medan Sverige har större hushåll än Åland, 2,29 personer i snitt.

 

Flera småhushåll i nästan alla kommuner

En viktig faktor bakom den minskade medelstorleken 2013 är att antalet enpersonshushåll ökade betydligt. Nästan hela tillväxten av antalet hushåll skedde i denna kategori och de blev närmare 180 flera än året innan. De är nu nästan 5 200 eller 39 procent av hushållen. Antalet ensamboende kvinnor och män steg ungefär lika mycket. För kvinnor skedde ökningen främst i äldre åldersgrupper, medan det för männens del har blivit flera ensamboende också under 35 år.

Antalet hushåll med bara en person ökade i de flesta kommuner. Medelhushållsstorleken minskade i alla kommuner utom Lumparland. Den genomsnittliga storleken är nu 1,93 personer i Mariehamn, 2,05 i skärgården och 2,30 på landsbygden.

 

Färre ensamförsörjare

Barnfamiljer, som har hemmaboende barn under 18 år, är vanligast på landsbygden, där 47 procent av invånarna bor i en barnfamilj. Alla kommuner på landsbygden ligger högre än Mariehamn där andelen är 37 procent. I skärgården bor 31 procent av befolkningen i barnfamilj. Barnfamiljerna blev drygt 40 färre under året och minskningen var 20 i Mariehamn och ett drygt tiotal vardera i skärgården och på landsbygden. Endast i Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland ökade de, dock bara med några få. Antalet barnfamiljer är drygt 3 200, varav 36 procent finns i Mariehamn, 58 procent på landsbygden och 5 procent i skärgården.

I hälften av barnfamiljerna är de vuxna ett gift par. Andelen ökade något från 2012. Familjer där sambor är föräldrar ökade också sin andel, till 31 procent. Andelen familjer med bara en försörjare sjönk något och är knappt 20 procent. Såväl familjerna bestående av far och barn som mor och barn-familjerna blev färre. Knappt var femte enföräldersfamilj består av far och barn. Mariehamn har den största andelen ensamförsörjarfamiljer, 26 procent, och landsbygden den lägsta, 15 procent.

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Information om familje- och hushållsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 8.12.2014