Familjer och hushåll på Åland 31.12.2001

Totalt fanns det 7 122 familjer på Åland 31 december 2001, vilket är drygt 350 fler än 1990. Familjernas medelstorlek var 2,91 personer eller något mindre än 1990. Av regionerna hade Mariehamn den minsta medelstorleken och landsbygden den största.

Om Du vill läsa hela meddelandet klicka här.