Grundskolan hösten 2001

Totalt gick 3 012 elever i den åländska grundskolan hösten 2001, varav 974 på högstadiet och 2 038 på lågstadiet. Eleverna är 19 fler än hösten 2000. Drygt hälften av grundskoleleverna fick skolskjuts. 57 grundskolelever gick i specialklass.

Fler flickor än pojkar läser valfria språk. På årskurs sex läste över 93 procent av eleverna ett valfritt språk. Finska lästes av 85 procent, tyska av 6 och franska av 3 procent. Engelska är obligatoriskt språk.

Totalt hade de åländska grundskolorna över 600 datorer. Samtliga 27 grundskolor hade Internetanslutning.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.