Grundskolan hösten 2003

Antalet grundskolelever har ökat något från år 2002 och uppgår höstterminen 2003 till 3 094 stycken. Av dessa går 2 031 på lågstadiet, vilket är en minskning med 28 sedan i fjol, och 1 063 på högstadiet, en ökning med 44. Dessa förändringar kan förklaras med att alla årskurser på högstadiet nu har fyllts med sådana stora årskullar som föddes under baby-boomens år från 1988 - 1995, medan den första av de mindre årskullar som har fötts från 1996 och framåt nu har börjat på ettan.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.