Grundskolan hösten 2004

Antalet grundskolelever har minskat något från år 2003 och uppgår höstterminen 2004 till 3 047 stycken. Av dessa går 1 998 på lågstadiet, vilket är en minskning med 33 sedan i fjol, och 1 049 på högstadiet, en minskning med 14. Dessa förändringar kan förklaras med att den första stora årskullen som föddes under baby-boomens år från 1988 - 1995 lämnade klass nio våren 2004, medan redan två av de mindre årskullar som har fötts från 1996 och framåt nu har uppnått skolålder.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.