Grundskolan hösten 2005

Antalet grundskolelever höstterminen 2005 uppgår till 3 058, varav 1 989 på lågstadiet och 1 069 på högstadiet. Pojkarna är något fler än flickorna, 1 559 respektive 1 499. Årskurs 9 är den största årsklassen med 365 elever, medan årskurs 2 och 3 är minst med 308 elever vardera. I specialklass går 61 elever och i träningsundervisningen 31 elever. Även om antalet elever ökade något från 2004, är elevantalet i grundskolan nu på lite längre sikt i avtagande från toppåret 2003 p.g.a. av att de årskullar som går på högstadiet och är på väg att lämna grundskolan är betydligt större än de årskullar som kommer att börja skolan de närmaste åren.
Sex skolor har mer än 200 elever och i dessa skolor går nästan 60 procent av eleverna. I de sju skolor som har under femtio elever går drygt fem procent av eleverna. Strandnäs skola och Kyrkby högstadium är de största skolorna med 409 respektive 402 elever. Lappo och Sottunga har de minsta skolorna med 6 respektive 14 elever.

I skärgården bor 239 elever, vilket är knappt åtta procent av samtliga elever, eller något under skärgårdens andel av befolkningen. Också Mariehamn har en lägre andel av grundskoleleverna än av totalbefolkningen. Stadens 1 083 elever utgjorde drygt 35 procent av samtliga. Följaktligen har landsbygden en större andel av eleverna än av befolkningen. Nästan 57 procent av eleverna bor på landsbygden, eller totalt 1 737 elever. Jomala, Lemland och Finström har tillsammans över 1 000 elever eller en tredjedel av samtliga.

På årskurs sex läser 94 procent av flickorna ett valfritt språk mot 78 procent av pojkarna. Könsskillnaderna när det gäller språkstudier syns också i högstadiet: Av flickorna läser 37 procent två frivilliga språk jämfört med 20 procent av pojkarna. Andelen pojkar som inte läser något frivilligt språk är 28 procent mot bara 10 procent för flickorna.

Hela meddelandet kan du läsa här.