Grundskolan hösten 2006

Grundskolorna på Åland har 3 003 elever höstterminen 2006. Det innebär att var nionde ålänning är grundskolelev. I specialklass går 60 elever, medan träningsundervisningen omfattar 31 personer. På lågstadiet uppgår eleverna till 1 946 och på högstadiet till 1 057 stycken. Årskurserna på lågstadiet omfattar i genomsnitt 325 elever, medan högstadieårskursernas storlek ligger omkring 350 elever. Åldersstrukturen som gör att de utgående årskullarna är större än de nytillkommande förklarar den något minskande trend som har varit rådande de senaste åren. Sedan 2003 har antalet grundskolelever sjunkit med nästan 100 och nedgången ser ut att fortsätta.  

De 25 grundskolorna varierar mycket i storlek, allt från Lappo skola med 4 elever till Strandnäs skola och Kyrkby högstadieskola med drygt 400 elever vardera. Över 1 500 elever får skolskjuts, vilket är drygt hälften av totalantalet. Till skolorna på landsbygden är det nästan 80 procent som åker skolskjuts.

En aspekt av skolornas resurser som har mätts är it-utrustningen. Skolornas totala innehav av datorer uppgår till drygt 770 och har inte ökat de senaste åren. Beståndet är dock relativt nytt. Drygt 500 av datorerna är anskaffade år 2004 eller senare. Över 600 datorer används främst för undervisning eller studier, vilket gör att antalet elever per dator är knappt 5. 

Hela meddelandet kan du läsa här.