Grundskolan hösten 2008

Grundskolorna på Åland har 2 919 elever höstterminen 2008, vilket är 11 procent av Ålands befolkning. I specialklass går 49 elever, medan träningsundervisningen omfattar 30 personer. På lågstadiet uppgår eleverna till 1 871 och på högstadiet till 1 048 stycken. Årskurserna på lågstadiet omfattar i genomsnitt 312 elever, medan högstadieårskursernas storlek ligger strax under 350 elever. Åldersstrukturen som gör att de utgående årskullarna är större än de nytillkommande förklarar den minskande trend som har varit rådande de senaste åren. Sedan 2003 har antalet grundskolelever sjunkit med 175 och nedgången ser ut att fortsätta.  

De 25 grundskolorna varierar mycket i storlek, allt från Lappo skola med 5 elever till Strandnäs skola med över 400 elever. Över 1 500 elever får skolskjuts, vilket är drygt hälften av totalantalet. Till skolorna på landsbygden är det över 80 procent som åker skolskjuts.

Könsskillnaderna när det gäller språkstudier är betydligt större på högstadiet än på lågstadiet. I årskurs 6 läser 87 procent av flickorna och 84 procent av pojkarna ett frivilligt språk. I årskurs 9 läser 78 procent av flickorna minst ett valfritt språk mot bara 59 procent av pojkarna. Nästan 30 procent av flickorna i nian studerar två valfria språk, men bara 10 procent av pojkarna. Andelen elever som inte läser något frivilligt språk är betydligt högre i årskurs nio än i årskurs sju. Av niorna har under de senaste tre åren runt 30 procent inte läst något frivilligt språk, medan motsvarande siffra under första delen av 2000-talet rörde sig runt 20 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.