Hyresstatistik 2004

Efter en relativt kraftig ökning år 2002 och 2003 steg den åländska hyresnivån måttligt från 2003 till 2004. Beräkning av medelhyran i april 2003 och april 2004 för exakt samma bostäder visar en ökning på 1,5 procent. Hyresnivån för såväl landskapsbelånade som frifinansierade bostäder har ökat något under tidsperioden. I april 2004 uppgår medelmånadshyran till 6,93 euro per kvadratmeter. För landskapsbelånade bostäder är medelhyran 6,98 euro och för hyresbostäder på den fria hyresmarknaden 6,90 euro per kvadratmeter och månad.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.