Hyresstatistik 2006

Medelhyran för åländska hyresbostäder i april 2006 uppgår till 7,32 euro per kvadratmeter. Den genomsnittliga hyran för landskapsbelånade och frifinansierade bostäder är i stort sett densamma, 7,32 euro respektive 7,33 euro per kvadratmeter och månad. Medelmånadshyran i Mariehamn uppgår till 7,80 euro och i landskommunerna till 5,96 euro per kvadratmeter. Beräkning av medelhyran i april 2005 och april 2006 för exakt samma bostäder visar en hyresökning på 3,3 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden