Hyresstatistik 2006

Medelhyran för åländska hyresbostäder i april 2006 uppgår till 7,32 euro per kvadratmeter. Den genomsnittliga hyran för landskapsbelånade och frifinansierade bostäder är i stort sett densamma, 7,32 euro respektive 7,33 euro per kvadratmeter och månad. Medelmånadshyran i Mariehamn uppgår till 7,80 euro och i landskommunerna till 5,96 euro per kvadratmeter. Beräkning av medelhyran i april 2005 och april 2006 för exakt samma bostäder visar en hyresökning på 3,3 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.