Hyresstatistik 2009

Medelmånadshyran är 8,26 euro per kvadratmeter

Medelmånadshyran för de åländska hyresbostäderna var 8,26 euro per kvadratmeter i april 2009. I Mariehamn var medelhyran 8,64 euro, vilket var betydligt högre än i landskommunerna där den var 7,15 euro. Hyran varierar också med husets byggnadsår. För bostäderna byggda efter år 2000 var hyran i genomsnitt tio euro per kvadratmeter, medan den låg under åtta euro för bostäder byggda 1970 och tidigare. Små lägenheter har en högre kvadratmeterhyra än stora. För enrumslägenheter var medelhyran 9,42 euro, medan den för treor och fyror låg kring 7,90.

Om man i stället för medelhyran ser på hyresnivåns spridning, kan man konstatera att hälften av undersökningens bostäder hade en hyra i intervallet 7,00-9,52 euro per kvadratmeter, medan en fjärdedel låg under detta intervall och en fjärdedel över. 

Om man jämför medelhyran i april 2008 och april 2009 för exakt samma bostäder noterar man en genomsnittlig hyreshöjning på 4,3 procent.

 

Läs hela meddelandet här.