Hyresstatistik 2010

Medelmånadshyran för bostäder 8,35 euro per kvadratmeter

Medelmånadshyran för de åländska hyresbostäderna var 8,35 euro per kvadratmeter i april 2010. Hyresnivån var något högre än i april i fjol då medelhyran beräknades till 8,26 euro.  Dessa siffror gäller dock inte samma hyresbostäder båda år. En jämförelse av medelhyran för exakt samma bostäder i april 2009 och april 2010 visar en hyresökning på 1,5 procent.

Hyresnivån påverkas av bostadens läge, hustyp, rumsantal och ålder

Bostadshyran i Mariehamn var högre än i landskommunerna. I april låg medelhyran i staden på 8,69 euro per kvadratmeter medan motsvarande siffra för landskommunerna var 7,43 euro.  När det gäller antalet rum i bostaden hade ettorna den högsta hyresnivån per kvadratmeter, 9,01 euro, medan tvåornas medelhyra låg på 8,43 euro och treornas på 8,01 euro. Hyran varierade också i olika typer av hus. Den högsta medelhyran hade bostäder i våningshus, 8,73 euro per kvadratmeter. I radhusbostäder låg den genomsnittliga kvadratmeterhyran på 7,56 euro. De flesta av undersökningens bostäder i våningshus finns dock i Mariehamn och den största delen av radhusbostäderna i landskommunerna, vilket inverkar på medelhyran.  De nyaste bostäderna, byggda efter år 2000, hade högre hyresnivå än de äldre, men också undersökningens bostäder byggda på 1950-talet hade en högre medelhyra än bostäderna som färdigställdes 1961-2000. De äldre bostädernas högre hyresnivå kan bero på att omfattande renoveringar genomförts där. Dessutom finns de allra flesta av undersökningens bostäder från 1950-talet i Mariehamn.

Stor reell hyreshöjning från 1995 till 2010

Diagrammet nedan visar en jämförelse mellan utvecklingen av bostadshyran och konsumentprisindex under tiden 1995–2010. Konsumentprisindex har ökat med drygt 25 procent, medan hyresnivån höjts med nästan 64 procent under samma tid, vilket innebär en betydlig reell höjning av den åländska hyresnivån under tidsperioden.

Läs hela meddelandet här.

 Publicerad den 16.12.2010