Hyresstatistik 2016

Medelmånadshyran i april var 10,00 euro per kvadratmeter

Den genomsnittliga kvadratmeterhyran i åländska hyresbostäder var 10,00 euro i april 2016. I Mariehamn, där ungefär 46 procent av bostadshushållen bor på hyra, var medelhyran 10,58 euro per kvadratmeter. På landsbygden och i skärgården var hyresnivån lägre med en medelmånadshyra på 8,41 euro respektive 8,09 euro. Jämfört med den medelhyra som framkom med motsvarande metod för april 2014 hade hyran ökat med 3,8 procent.

 

Högst hyra i de nyaste bostäderna

Hyresbostäderna byggda 2001 eller senare hade en medelmånadshyra på över elva euro per kvadratmeter, vilket var en betydligt högre nivå än för de äldre bostäderna. Gällande både de frifinansierade och de landskapsbelånade bostäderna följde hyresnivån i stort sett bostädernas byggnadstid så att den högsta medelhyran fanns i de nyaste bostäderna. Lägst var medelmånadshyran i de landskapsbelånade bostäderna byggda 1970 eller tidigare, 7,86 euro per kvadratmeter.

 

Nästan elva euro per kvadratmeter i ettor och knappt nio euro i fyror

Medelmånadshyran per kvadratmeter blir överlag lägre med stigande rumsantal. För hela Åland var medelhyran för enrummare 10,70 euro och 8,94 euro för bostäder med fyra eller flera rum. Ettorna i Mariehamn hade den högsta hyresnivån med en medelmånadshyra på 11,81 euro per kvadratmeter.

 

Både för ettor och tvåor hade bostäder med kokvrå högre medelhyra än bostäder med kök. Gällande enrummare med kokvrå var medelmånadshyran 11,10 euro medan ettor med kök låg på 10,21 euro per kvadratmeter.

Läs hela meddelandet här

Mera information om hyresstatistiken ger Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist[at]asub.ax.

Publicerad den 15.6.2016