Hyresstatistik 2018

Medelmånadshyran i Mariehamn nästan 11 euro per kvadratmeter

Den genomsnittliga månadshyran i åländska hyresbostäder var 10,40 euro per kvadratmeter i april 2018. Högst var medelhyran i Mariehamn, där den uppgick till 10,96 euro. På landsbygden och i skärgården var hyran mer än två euro lägre per kvadratmeter, eller 8,90 euro på landsbygden och 8,48 euro i skärgården. I medelhyran ingår kostnader för varmvatten och uppvärmning av bostaden.

Ser man till hela Åland hade de frifinansierade bostäderna högre medelhyra än de landskapsbelånade, men av regionerna gällde detta endast Mariehamn där den genomsnittliga hyran för frifinansierade bostäder var 11,04 euro per kvadratmeter, medan motsvarande siffra för de landskapsbelånade var 10,85 euro. På landsbygden och i skärgården var medelhyran högre i de landskapsbelånade bostäderna än i de frifinansierade.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Medelhyran var drygt 12,70 euro i bostäder byggda 2011 eller senare

I de nyaste bostäderna, byggda 2001 eller senare, var den genomsnittliga månadshyran betydligt högre än i de äldre bostäderna. I bostäder byggda på 2010-talet låg medelhyran över 12,70 euro och de som var byggda 2001–2010 hade en medelhyra på nästan 11,50 euro per kvadratmeter. Också bostäderna byggda 1961–1970 hade en genomsnittlig hyra över elva euro, vilket kan bero på att en mycket stor andel av dessa bostäder finns i Mariehamn som överlag hade högre hyror än landskommunerna. För bostäderna från 1950-, 1970-, 1980- och 1990-talen varierade medelmånadshyran mellan nio och tio euro per kvadratmeter, medan de som var byggda 1950 eller tidigare låg på åtta euro.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Betydligt högre kvadratmeterhyra i flervåningshus än i radhus i Mariehamn

Medelhyran var högre i flervåningshus än i radhus och småhus. I Mariehamn, där de allra flesta flervåningshus finns, var medelhyran just över elva euro per kvadratmeter i flervåningshus och under åtta euro i radhus. I småhus i staden var den genomsnittliga hyran under sex euro per kvadratmeter. På landsbygden var det betydligt mindre skillnad mellan hyresnivåerna i olika hustyper med en medelhyra mellan 8,75 och 9,30 för såväl flervåningshus som radhus och småhus. I skärgården, som saknar flervåningshus, var medelhyran i radhus högre än i småhus.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

En fjärdedel av trerummarna hade en månadshyra under 8,90 euro per kvadratmeter

Medelmånadshyran per kvadratmeter var högre i mindre bostäder än i större. För enrummare var medelhyran 10,88 euro, medan bostäder med 4 eller flera rum hade en genomsnittlig hyra på 9,41 euro. I tabellen nedan ser man hyresnivåns spridning för bostäder med olika rumsantal. Siffrorna visar att hälften av undersökningens ettor hade en månadshyra över 11,24 euro, medan hälften av treorna låg över 10,10 euro per kvadratmeter. En fjärdedel av treorna hade en hyra under 8,90 euro. I rumsantalet räknas inte kök eller kokvrå med.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Medelhyran har ökat med nästan tolv procent sedan april 2012

Hyresstatistiken baserar sig sedan 2012 på uppgifter från landskapets största hyresvärdar samt kommunernas hyresbostäder. Diagrammet nedan visar hyresutvecklingen för hela Åland och de enskilda regionerna från april 2012 till april 2018. Ser man till hela Åland har medelhyran ökat med 11,6 procent under denna tid. Av regionerna har landsbygden den största hyresökningen, 16,5 procent, vilket kan bero på att det i undersökningen ingår en något högre andel bostäder byggda efter 2010 på landsbygden än i övriga regioner. I skärgården uppgår ökningen av medelmånadshyran till 14,3 procent och i Mariehamn är den 10,4 procent under perioden 2012–2018. Inflationstakten under samma period har varit 6,0 procent.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Mera information om de åländska bostädernas genomsnittliga hyra efter byggnadsår finns i en exceltabell på ÅSUBs hemsida. I en databas finns mera uppgifter om medelmånadshyran efter bostädernas rumsantal.

Publikationen Hyresstatistik 2018 finns tillgänglig i pdf-format nedan.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax