Hyresstatistik 2020

Ökning av medelmånadshyran med 2,5 procent sedan 2018

Den genomsnittliga månatliga bostadshyran per kvadratmeter på Åland var 10,66 euro i april 2020, vilket innebär en höjning med 2,5 procent sedan april 2018. Medelhyran var högst i Mariehamn, 11,21 euro. På landsbygden var den 9,08 euro och i skärgården 8,90 euro per kvadratmeter. I medelhyran ingår kostnader för varmvatten och uppvärmning av bostaden.

Diagrammets innehåll beskrivs I texten i anslutning till diagrammet

Högsta hyran i flervåningshus

Medelhyran var högre i flervåningshus än i radhus och småhus. Bostäder i flervåningshus hade en medelmånadshyra på 11,18 euro per kvadratmeter, medan hyresnivån i radhus låg på drygt 9 euro och i småhus på knappt 7 euro per kvadratmeter. Hyresskillnaden mellan hustyperna var störst i Mariehamn, där de flesta bostäderna i flervåningshus finns. I staden var medelhyran i flervåningshus 11,30 euro och i småhus 6,44 euro per kvadratmeter.

Diagrammets innehåll beskrivs I texten i anslutning till diagrammet

En fjärdedel av bostäderna hade en månadshyra över 12,04 euro per kvadratmeter

Tabellen nedan visar hyresnivåns spridning totalt och för olika bostadsstorlekar. Det framgår att en fjärdedel av undersökningens 1 952 bostäder hade en hyra över 12,04 euro, medan en fjärdedel av bostäderna låg under 9,53 euro per kvadratmeter. För hälften av ettorna var hyran under 11,56 euro, medan hyresnivån i hälften av tvåorna låg under 10,80 euro per kvadratmeter. I rumsantalet räknas inte kök eller kokvrå med.

Tabellens innehåll beskrivs I texten i anslutning till tabellen

Hyresnivån steg med drygt 14 procent från april 2012 till april 2020

Sedan den senaste hyresundersökningen utfördes i april 2018 har medelhyran ökat med 2,5 procent. Ökningen var mindre för bostäder i Mariehamn än på landsbygden och i skärgården. Om man jämför med april 2012, som är det första tillfället då jämförbara uppgifter insamlades, har hyresnivån stigit med 14,4 procent. Under samma period uppgick inflationen till 5,9 procent.

Diagrammets innehåll beskrivs I texten i anslutning till diagrammet

Mera information om de åländska bostädernas genomsnittliga hyra finns i en exceltabell och en databas på ÅSUBs hemsida. Hela statistikmeddelandet finns att läsa i bilagda PDF-dokument.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax