Hyresstatistik 2022

Medelhyran har ökat med 18 procent på 10 år

I april 2022 var den genomsnittliga bostadshyran på Åland 10,99 euro per kvadratmeter, vilket innebär en höjning med 3,1 procent från april 2020. Medelhyran var högst i Mariehamn, 11,51 euro per kvadratmeter, på landsbygden var den 9,51 euro och i skärgården 9,18 euro. Hyresnivån steg i alla regioner, men störst var ökningen på landsbygden där medelhyran gick upp med 4,7 procent. I skärgården steg genomsnittshyran med 3,1 procent och i Mariehamn var ökningen 2,7 procent jämfört med april 2020.

Medelmånadshyra efter region april 2022, euro/m2

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Den genomsnittliga kvadratmeterhyran i ettor var nästan tolv euro

Kvadratmeterhyran är högre i mindre bostäder än i större. Ettorna hade en medelhyra på närmare 12 euro, medan genomsnittshyran i bostäder med fyra eller fler rum låg under 10 euro per kvadratmeter. Den högsta medelhyran hade ettorna i Mariehamn med drygt 12,80 euro per kvadratmeter. I rumsantalet räknas inte kök eller kokvrå in.

Medelmånadshyra efter rumsantal och region april 2022, euro/m2

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Bostäder med kokvrå hade en högre medelhyra än bostäder med kök, vilket hänger samman med att det är de minsta bostäderna som är utrustade med kokvrå. Ettor med kokvrå hade en genomsnittlig hyra på nästan 12,50 euro per kvadratmeter, medan enrummare med kök låg just över 11,40 euro.

Högst hyresnivå i bostäder byggda på 2000-talet

Hyresnivån är överlag högre i nyare hus, men hyran påverkas också av utförda renoveringar. Om man ser endast på byggnadsåret hade bostäderna byggda 1960 eller tidigare den lägsta medelhyran, under 9,50 euro per kvadratmeter, medan den genomsnittliga hyran för bostäder byggda 2011 eller senare låg över 4 euro högre på nästan 13,60 euro per kvadratmeter.

Medelmånadshyra efter byggnadsår april 2022, euro/m²

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Hyresnivån steg mera i landskommunerna än i staden

Medelhyran har stigit med 17,9 procent sedan april 2012 då en jämförbar hyresundersökning gjordes för första gången. Under samma tioårsperiod har inflationen uppgått till 13,4 procent. Ökningen av medelhyran var störst på landsbygden och i skärgården, 24,5 procent respektive 23,7 procent. I Mariehamn ökade hyresnivån med 15,9 procent.

Medelmånadshyra efter år april 2012–april 2022, euro/m2

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Mera information om de åländska bostädernas genomsnittliga hyra finns i en exceltabell och en databas på ÅSUBs webbplats. Hela statistikmeddelandet finns att läsa i bilagda pdf-dokument.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax