Hyresstatistik 2024

Medelhyran har ökat med tio procent sedan april 2022

Den genomsnittliga bostadshyran på Åland var 12,13 euro per kvadratmeter i april 2024, vilket innebär en höjning med 10,4 procent från april 2022. Både i Mariehamn och på landsbygden steg medelhyran med runt tio procent, medan höjningen i skärgården var betydligt mindre, drygt tre procent. Under samma tidsperiod steg konsumentprisindex med 12,5 procent. Den genomsnittliga kvadratmeterhyran var störst i enrummare (13,09 euro), i flervåningshus (12,63 euro) och i de nyaste bostäderna (14,98 euro i bostäder byggda 2011 eller senare). 

Medelmånadshyra efter region i april vartannat år 2012–2024, euro/m2
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Av regionerna hade Mariehamn den högsta genomsnittliga bostadshyran, 12,72 euro per kvadratmeter, följt av landsbygden med 10,39 och skärgården med 9,49 euro. De bostäder som byggts med räntestöd från Landskapsregeringen hade högre medelhyra än de frifinansierade i alla tre regioner, vilket kan bero på att i alla tre regioner var en större andel av de landskapsbelånade bostäderna enrummare och byggda på 2000-talet än av de frifinansierade. Statistiken baseras på uppgifter från kommunerna samt de största hyresvärdarna och omfattar 1 875 bostäder, vilket är nästan hälften av de åländska hyresbostäderna. För mera information, se Beskrivning av statistiken. 

Högst kvadratmeterhyra i flervåningshus

Sett till hela Åland var hyresnivån högst i flervåningshus, 12,63 euro per kvadratmeter jämfört med 10,21 euro i radhus och 7,30 euro i småhus. I Mariehamn var kvadratmeterhyran i flervåningshus över två euro högre än på landsbygden, medan genomsnittshyran i småhus på landsbygden var betydligt högre än i staden. Medelhyran i radhus var något lägre i skärgården än på landsbygden. För Mariehamns del innehöll undersökningen inte tillräckligt många hyresbostäder i radhus för att ett resultat skulle kunna redovisas. 

Medelmånadshyra efter hustyp och region april 2024, euro/m2
Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Nästan 13,70 euro per kvadratmeter för ettor med kokvrå

Medelmånadshyran per kvadratmeter minskar med ökat rumsantal. De åländska enrummarna hade en genomsnittlig hyra på 13,09 euro, medan tvårummarnas medelhyra var 12,33 euro och trerummarnas 11,69 euro per kvadratmeter.  

Medelmånadshyra efter rumsantal april 2024, euro/m2
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Om man delar in alla bostäder i undersökningen efter kvadratmeterhyra och rumsantal ser man att en fjärdedel av bostäderna hade en hyra lägre än 10,76 euro per kvadratmeter, medan den dyraste fjärdedelen av bostäderna hade en hyresnivå över 13,61 euro. Gällande tvårummarna, vilka utgjorde över hälften av undersökningens bostäder, låg de billigaste bostädernas hyra under 10,81 euro och de dyraste över 13,58 euro per kvadratmeter.

Hyresnivåns spridning efter rumsantal april 2024, euro/m2
Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Bostäder med kokvrå hade en högre medelhyra än bostäder med kök, vilket beror på att det är de minsta bostäderna som är utrustade med kokvrå. Ettor med kokvrå hade en genomsnittlig hyra på 13,67 euro, medan enrummare med kök låg på 12,43 euro per kvadratmeter.

Kvadratmeterhyran nästan 15 euro för bostäder byggda 2011 eller senare

Hyresnivån är över lag högre i nyare hus, men hyran påverkas också av utförda renoveringar. Om man ser endast på byggnadsåret hade bostäderna byggda 1970 eller tidigare, på 1970-talet, på 1980-talet samt på 1990-talet ungefär samma hyresnivå, mellan 11,02 och 11,63 euro per kvadratmeter, medan den genomsnittliga hyran för bostäder byggda 2001–2010 var 13,02 euro och de allra nyaste bostäderna, byggda 2011 eller senare, hade en medelhyra på 14,98 euro per kvadratmeter.

Medelmånadshyra efter byggnadsår april 2024, euro/m2
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Hyresnivån steg mera på Åland än i Finland

I april 2022 var den genomsnittliga kvadratmeterhyran i de åländska bostäderna 10,99 euro, vilket innebär en ökning med 10,4 procent till april 2024. I Mariehamn steg hyresnivån med 10,5 procent och på landsbygden var höjningen 9,3 procent. Skärgårdens medelhyra hade en betydligt mindre ökningsgrad, 3,4 procent. Statistikcentralens uppgifter visar att medelhyran för bostäder i hela Finland ökade med 6,4 procent från första kvartalet 2022 till första kvartalet 2024, då den genomsnittliga kvadratmeterhyran låg på 15,36 euro. För Sverige finns inte ännu uppgifter gällande 2024, men enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån ökade den genomsnittliga årshyran per kvadratmeter med 8,3 procent från 2021 till 2023.

Mera information om de åländska bostädernas genomsnittliga hyra finns i en exceltabell och databaser på ÅSUBs webbplats.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax