Indikatorer om integration 2017

FN-dagen i dag – Åland har en växande andel befolkning från länder utanför Norden

För att uppmärksamma FN-dagen publicerar ÅSUB uppdaterade indikatorer om integration.

När det gäller integration av inflyttade på Åland ägnas särskild uppmärksamhet åt personer som är födda utanför Norden och har annat modersmål än svenska. Denna grupp har under de tre år som gått sedan indikatorerna sammanställdes förra gången ökat från drygt 1 600 (2013) till över 1 940 (2016) och omfattar ungefär lika många kvinnor som män.

En förändring som noteras för denna grupp av inflyttade är att sysselsättningsgraden har sjunkit något. Det politiska engagemanget visar däremot en stigande trend när det gäller att kandidera i allmänna val och även valdeltagandet har stigit, dock främst i lagtingsvalet.

Valdeltagande i kommunalvalen 2011 och 2015 efter födelseort

Läs översikten nedan.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax