Inkvarteringsstatistik 2000

Under år 2000 har en marginell ökning av de totala övernattningarna skett jämfört med året innan. Ökningen har skett inom gästhem/pensionat och stugbyar. Hotellen och campinganläggningarna uppvisar en minskning av övernattningarna under år 2000. År 1999 ökade alla inkvarteringsformer totalt med 1,4 procent i jämförelse med år 1998.

Under år 2000 har de finländska övernattningarna ökat på gästhem/pensionat och stugbyar men övernattningarna på hotell och campinganläggningar har minskat. Totalt ökade övernattningarna från Finland med 0,2 procent. Övernattningarna från Sverige ökade på hotell och stugbyar medan övernattningarna på gästhem/pensionat och campinganläggningar minskade. Totalt sett ökade svenska övernattningar med 1,8 procent. Vad gäller övernattningarna från övriga länder minskade de totalt sett med 5,2 procent jämfört med 1999.

Hela statistikrapporten kan du läsa här.