Inkvarteringsstatistik 2001

Denna rapport innehåller de slutliga uppgifterna för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2001. Publikationen följer i stort samma uppläggning som tidigare års rapporter. Under år 2001 har ÅSUB även publicerat statistik över inresande och övernattningar i gästhamnarna.

Under år 2001 har en minskning om närmare 3 procent av de totala övernattningarna skett jämfört med året innan. Minskningen har skett inom hotell och stugbyar. Pensionat/gästhem och campinganläggningar uppvisar en ökning av övernattningarna under år 2001.

Under år 2001 har de finländska övernattningarna minskat på alla anläggningstyper förutom gästhem/pensionat. Totalt minskade övernattningarna från Finland med närmare 8 procent. Övernattningarna från Sverige ökade på alla anläggningstyper förutom stugbyar. Totalt sett ökade svenska övernattningar med nästan 3 procent. Vad gäller övernattningarna från övriga länder minskade de totalt sett med drygt 4 procent jämfört med 2000.

Hela statistikrapporten kan du läsa här.