Inkvarteringsstatistik 2001

Denna rapport innehåller de slutliga uppgifterna för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2001. Publikationen följer i stort samma uppläggning som tidigare års rapporter. Under år 2001 har ÅSUB även publicerat statistik över inresande och övernattningar i gästhamnarna.

Under år 2001 har en minskning om närmare 3 procent av de totala övernattningarna skett jämfört med året innan. Minskningen har skett inom hotell och stugbyar. Pensionat/gästhem och campinganläggningar uppvisar en ökning av övernattningarna under år 2001.

Under år 2001 har de finländska övernattningarna minskat på alla anläggningstyper förutom gästhem/pensionat. Totalt minskade övernattningarna från Finland med närmare 8 procent. Övernattningarna från Sverige ökade på alla anläggningstyper förutom stugbyar. Totalt sett ökade svenska övernattningar med nästan 3 procent. Vad gäller övernattningarna från övriga länder minskade de totalt sett med drygt 4 procent jämfört med 2000.

Hela statistikrapporten kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden