Inkvarteringsstatistik 2002

Under år 2002 hade de inkvarteringsanläggningar som denna rapport omfattar totalt drygt 252 700 gäster. De totala övernattningarna omfattar närmare 539 600. I genomsnitt stannade gästerna 2,1 nätter. Finländarna stannade 1,9 nätter medan svenskarna övernattade 2,2 nätter. Gäster från övriga länder stannade i genomsnitt 3,0 nätter. Stugbyarna lockade gästerna att övernatta längst, 3,6 nätter i genomsnitt, medan hotellen hade den kortaste övernattningstiden, 1,6 nätter.

Pensionat och gästhem har flest finländare
Av hotellens, stugbyarnas och campingplatsernas övernattningar hade svenskarna den största andelen. Finländarna hade den högsta andelen övernattningar på pensionaten och gäst-hemmen.

Svenskarna övernattar i stugbyar
Totalt sett har svenskarna den största andelen av övernattningarna, nästan 51 procent, på de åländska anläggningarna 2002. Finländarna stod för 40 procent av övernattningarna. Tyskarna står för den tredje högsta andelen av de totala övernattningarna, drygt 3 procent.

Av totalantalet svenska övernattningar som ingår i denna statistik har merparten under året skett i stugbyar. Finländarna har flest övernattningar på hotell liksom även de norska och danska gästerna. De tyska gästernas övernattningar skedde till största delen på campingplatser.

Färre övernattningar
Jämfört med 2001 har en minskning om 2 procent av de totala övernattningarna skett. Minskningen har skett inom anläggningstyperna hotell och campingplatser. Pensionat/ gästhem och stugbyar uppvisar en ökning av övernattningarna under år 2002. År 2001 minskade övernattningarna på hotellen och i stugbyarna, men ökade på gästhem/pensionat och campingplatser. Då blev den totala förändringen en minskning om närmare 3 procent i jämförelse med år 2000.

De finländska övernattningarna minskade på alla anläggningstyper i jämförelse med 2001. Totalt minskade övernattningarna från Finland med drygt 7 procent. Övernattningarna från Sverige ökade på alla anläggningstyper förutom hotellen. Totalt sett ökade svenska övernattningar med drygt 4 procent. Vad gäller övernattningarna från övriga länder minskade de på alla anläggningstyper, totalt med 3 procent jämfört med 2001.

Hela rapporten kan du läsa här.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax