Inkvarteringsstatistik 2003

Under år 2003 hade våra turistanläggningar drygt 239 500 gäster som stannade i nästan 519 900 nätter. I genomsnitt stannade gästerna således 2,2 nätter. Finländarna stannade 1,9 nätter medan svenskarna övernattade 2,3 nätter. Gäster från övriga länder stannade i genomsnitt 2,7 nätter. Stugbyarna lockade gästerna att övernatta längst, 3,6 nätter i genomsnitt, medan hotellen hade den kortaste övernattningstiden, 1,6 nätter.

Totalt sett har svenskarna den största andelen av övernattningarna, nästan 52 procent, på de åländska anläggningarna 2003. Finländarna stod för närmare 39 procent av övernattningarna. Tyskarna står för den tredje högsta andelen av de totala övernattningarna, tre procent.

Av totalantalet svenska övernattningar som ingår i denna statistik har merparten, 36 procent, under året skett i stugbyar. Finländarna övernattar till största delen, 38 procent, på hotell liksom även de norska och danska gästerna. De tyska gästernas övernattningar skedde till största delen på campingplatser.

Färre övernattningar totalt
Jämfört med 2002 har en minskning om drygt tre procent av de totala övernattningarna skett. Minskningen har skett inom alla anläggningstyper. Senast en ökning noterades totalt sett var år 2000 då övernattningarna steg med en halv procent jämfört med 1999. Minskningen märktes mest på campinganläggningarna, där närmare sju procent färre övernattningar noterades. Stugbyarnas övernattningar minskade med fyra procent och hotellens med en procent. Minskningen på gästhemmen och pensionaten var en procentenhet. År 2002 minskade övernattningarna på hotellen och campingplatserna medan pensionat/gästhem och stugbyar uppvisade en ökning jämfört med året innan.

Förändringen enligt land
De finländska övernattningarna minskade på alla anläggningstyper i jämförelse med 2002. Totalt minskade övernattningarna från Finland med drygt fem procent. Övernattningarna från Sverige ökade på hotellen och i stugbyarna, men minskade på pensionaten/gästhemmen och campingplatserna. Totalt sett minskade de svenska övernattningar med närmare två procent. Övernattningar av gäster från övriga länder minskade på hotellen och i stugbyarna men ökade på pensionaten/gästhemmen och campingplatserna. Totalt sett minskade övernattningarna som gästerna från övriga länder stod för med drygt fyra procent jämfört med 2002.

Hela statistikrapporten kan läsas här.