Inkvarteringsstatistik högsäsongen 2001

Totalt under högsäsongen minskade antalet övernattningar för de redovisade anläggningstyperna med två procent jämfört med 2000. Antalet övernattningar på de åländska inkvarteringsanläggningarna var totalt sett 379 600 stycken. De finländska gästernas övernattningar minskade med nästan sju procent medan de svenska övernattningarna ökade med två procent. Övernattningar som gästerna från övriga länder stod för var mindre än en procent lägre än under motsvarande period i fjol.

Vill Du läsa hela statistikmeddelandet kan Du göra det här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden