Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Övernattningarna minskade under året
Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet övernattningar var drygt 173 300, vilket innebär en minskning om en procent jämfört med 2002. Gästerna från övriga länder minskade mest under året följt av de finländska gästerna. De svenska gästerna hade en marginell ökning jämfört med 2002.

De övernattningar som gästerna från Norge stod för minskade mest under 2003, över 1 400 övernattningar eller 29 procent. De finländska gästernas övernattningar minskade under åtta av årets månader, totalt med nästan 760 eller en procent jämfört med 2002. De svenska gästernas övernattningar minskade under sju månader, men hade en relativt stor ökning i december vilket ledde till en liten ökning totalt sett. De danska och estniska gästernas övernattningar minskade med 300 respektive 200 övernattningar. Övernattningarna av gäster från bl a Schweiz, Lettland, Island och Frankrike ökade under året jämfört med 2002.

Övernattningarna ökade i december
Ser vi bara till december var totala antalet övernattningar på hotellen knappt 2 600, vilket innebär en ökning totalt sett jämfört med december 2002 med 15 procent. Gäster både från Finland, Sverige och övriga länder ökade. De finländska gästernas övernattningar ökade med nästan sju procent och de svenska gästernas övernattningar med närmare 24 procent. De övriga ländernas gäster hade totalt 29 fler övernattningar i december i år jämfört med i fjol vilket ledde till en ökning om 31 procent. Mellan december 2001 och december 2002 minskade de totala övernattningarna med närmare 36 procent.

Siffrorna för december 2003 baseras på uppgifter för alla 18 hotell. Beläggningsgraden för totalkapaciteten var 7,4 procent och för den öppna kapaciteten 10,6 procent. I november var beläggningsgraden för den totala kapaciteten 12 procent och för den öppna kapaciteten 18 procent. För hotellen i Mariehamn var beläggningsgraden för totalkapaciteten i december 9,9 procent och för hotellen på landsbygden och i skärgården 2,5 procent.

Hela meddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden