Inkvarteringsstatistik för hotell 2006

Övernattningarna ökade under året
Totala antalet övernattningar för alla hotell under hela 2006 var närmare 173 100, vilket innebär en ökning om drygt sex procent jämfört med 2005. De svenska gästernas övernattningar minskade en lite under året medan de finländska gästerna ökade betydligt. Gästerna från övriga länder visar en minskning 2006 jämfört med 2005.

De finländska gästernas övernattningar ökade under tio månader, totalt med drygt 12 500 övernattningar eller närmare 17 procent jämfört med 2005. De svenska gästernas övernattningar minskade med 800 eller drygt en procent fördelat under åtta månader. De svenska övernattningarna ökade under februari, april, juli och december, de övriga månaderna visade de en minskning, medan de finländska övernattningarna var färre än 2005 under januari och mars. Av de övriga nordiska länderna minskade övernattningarna från Norge, Danmark, Island och Färöarna, medan övernattningarna från Grönland ökade.  De danska gästernas övernattningar minskade mest, de hade över 1 000 färre övernattningar eller drygt 43 procent jämfört med året innan.

Övernattningar som gäster från övriga Europa stod för ökade med drygt en procent. Det var ungefär lika många länder vardera som visade en ökning respektive minskning.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden