Inkvarteringsstatistik för hotell 2007

 

Övernattningarna minskade under åretTotala antalet övernattningar för alla hotell under hela 2007 var drygt 171 800, vilket innebär en minskning om drygt en halv procent jämfört med 2006. De svenska gästernas övernattningar minskade med knappt en procent och de finländska gästerna med drygt  tre procent under året. Gästerna från övriga länder visar en ökning om närmare 21 procent  2007 jämfört med 2006.

De finländska gästernas övernattningar minskade under sju månader, totalt med drygt 2 900 övernattningar eller drygt tre procent jämfört med 2006. De svenska gästernas övernattningar minskade med näramre 700 eller knappt en procent fördelat på åtta månader. De svenska övernattningarna ökade under mars, maj, oktober och november, de övriga månaderna visade de en minskning, medan de finländska övernattningarna var fler än 2006 under januari, mars, oktober och november. Av de övriga nordiska länderna minskade övernattningarna från Grönland, medan övernattningarna från de övriga länderna ökade.  De danska gästernas övernattningar ökade mest, de hade närmare 800 fler övernattningar eller drygt 57 procent jämfört med året innan.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden