Inkvarteringsstatistik för hotell 2008

Övernattningarna ökade under året
Totala antalet övernattningar för alla hotell under hela 2008 var nästan 176  200, vilket innebär en ökning om 2,5 procent jämfört med 2007. De svenska gästernas övernattningar minskade med närmare fyra procent medan de  finländska gästerna ökade med nästan nio procent under året. Gästerna från övriga länder visar en minskning om drygt fyra procent 2008 jämfört med 2007.

De finländska gästernas övernattningar ökade under tio månader, totalt med nästan 7 600 övernattningar eller knappt nio procent jämfört med 2007. De svenska gästernas övernattningar minskade med drygt 2 600 eller närmare fyra procent fördelat på sju månader. De svenska övernattningarna ökade under februari, juli, september, oktober och december, de övriga månaderna visade de en minskning, medan de finländska övernattningarna var fler än 2007 under januari-mars, maj-september samt november och december. Av de övriga nordiska länderna ökade övernattningarna från Norge, Färöarna och Grönland och minskade från Danmark och Island, mest ökade de norska gästernas övernattningarna, de ökade med drygt 200 övernattningar eller tio procent. De danska gästernas övernattningarna minskade med drygt 700 eller drygt 33 procent under året.

Övernattningar som gäster från övriga Europa stod för minskade med drygt fyra procent. Det var ungefär lika många länder vardera som visade en ökning respektive minskning.

Stapeldiagrammet visar utvecklingen under tre år 2006, 2007 och 2008. Diagrammet över totalbeläggningen 2007-2008 visar att beläggningen under februari, mars, april, maj, juni, juli, september och december 2008 var  lite högre än under samma månader 2007.

Av de övernattande var drygt 52 procent från Finland och drygt  40 procent från Sverige. Andelen av de finländska gästernas övernattningar var störst under januari, maj- augusti, samt oktober-december, övriga månader dominerar de svenska gästernas övernattningar.  De svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter, medan gästerna från övriga länder i genomsnitt stannade 2 nätter.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden