Inkvarteringsstatistik för hotell 2009

Övernattningarna ökade under året

Totala antalet övernattningar för alla hotell under hela 2009 var nästan 178 900, vilket innebär en ökning om 1,5 procent jämfört med 2008. De finländska gästernas övernattningar minskade med drygt sju procent och de svenska gästerna med drygt en procent under året. Gästerna från övriga länder visar dock en ökning om nästan 78 procent 2009 jämfört med 2008.

De finländska gästernas övernattningar minskade under nio månader, totalt med drygt 6 600 övernattningar eller lite mer än sju procent jämfört med 2008. De svenska gästernas övernattningar minskade med drygt 800 eller lite över en procent fördelat på fem månader. De svenska övernattningarna ökade under januari, mars-maj samt augusti-oktober, de övriga månaderna visade de en minskning, medan de finländska övernattningarna var fler än 2008 under mars, april och november.

Av de övriga nordiska länderna ökade övernattningarna från Färöarna, Grönland, Island och Danmark men minskade från Norge, mest ökade de färöiska gästernas övernattningar, de ökade med drygt 1 300 övernattningar beroende på att det året innan endast var några tiotal färöiska övernattningar. De grönländska gästernas övernattningar ökade även de med drygt 200 övernattningar under året. Övernattningar som gäster från övriga länder, utom Sverige och Finland, stod för ökade med nästan 78 procent. Där var det Storbritannien som stod för den största ökningen med nästan 6 400 flera övernattningar under året jämfört med året innan. Även Spanien och Latinamerika visar stor ökning jämfört med 2008.

Stapeldiagrammet visar utvecklingen under tre år 2007, 2008 och 2009. Diagrammet över totalbeläggningen 2008-2009 visar att beläggningen under mars, april, juni, juli och oktober 2009 var lite högre än under samma månader 2008.

Av de övernattande var nästan 48 procent från Finland och drygt 39 procent från Sverige. Andelen av de finländska gästernas övernattningar var störst under januari, maj-augusti, samt oktober-november, övriga månader dominerar de svenska gästernas övernattningar. De svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter, medan gästerna från övriga länder i genomsnitt stannade 2,9 nätter.

Hotellen i Mariehamn står för den största andelen övernattningar, knappt 83 procent, medan hotellen på landsbygden och i skärgården svarar för drygt 17 procent av övernattningarna. Under året var juli den enskilda månad som hotellen på landsbygden och i skärgården hade den största andelen av övernattningarna, nästan 31 procent.

Av årets övernattningar skedde nästan 82 procent på grund av fritid och drygt 18 procent på grund av yrke.

Övernattningarna minskade i december

Ser vi bara till december var totala antalet övernattningar på hotellen drygt 3 400, vilket innebär en minskning totalt sett jämfört med december 2008 med nästan 19 procent. Gäster från alla länder minskade. De finländska gästernas övernattningar minskade med drygt 30 procent, de svenska gästernas övernattningar med nästan sju procent och gästerna från övriga länder med närmare 19 procent.
 
Siffrorna för december 2009 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Beläggningsgraden för totalkapaciteten var 10,2 procent. I november var beläggningsgraden för den totala kapaciteten drygt 16 procent. Under månaden har sex hotell varit stängda för gäster.

Av de övernattande var knappt 41 procent från Finland och nästan 50 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska 1,3 nätter. Gästerna från övriga länder stod för nästan tio procent av de övernattande och stannade i medeltal 4,2 nätter. 

Arbetsresornas andel av övernattningarna var lite högre i december jämfört med november. Av de totala övernattningarna skedde nästan 58 procent på grund av fritid och drygt 42 procent på grund av arbete.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden