Inkvarteringsstatistik för hotell 2010

Övernattningarna minskade under året

Totala antalet övernattningar för alla hotell under hela 2010 var nästan 169 800, vilket innebär en minskning om strax över 9 100 övernattningar eller drygt fem procent jämfört med 2009. De finländska gästernas övernattningar ökade med drygt fem procent medan de svenska gästerna minskade med drygt fyra procent under året. Gästerna från övriga länder visar en minskning om drygt 45 procent 2010 jämfört med 2009.

De finländska gästernas övernattningar ökade under åtta månader, totalt med drygt 4 300 övernattningar eller drygt fem procent jämfört med 2009. De svenska gästernas övernattningar minskade med nästan 3 000 eller lite över fyra procent fördelat på tio månader. De svenska övernattningarna ökade under juni och november, de övriga månaderna visade de en minskning, medan de finländska övernattningarna var fler än 2009 under januari, februari, maj-augusti, oktober och december.

Av de övriga nordiska länderna minskade övernattningarna från samtliga och mest från Färöarna beroende på att det året innan var ovanligt många färöiska övernattningar. Ryssland, Schweiz och Frankrike är de länder som visar störst ökning jämfört med 2009. Storbritannien och Spanien stod för de största minskningarna under året jämfört med året innan. Minskningen beror till stor del på att ö-spelen pågick under sommaren 2009.

Stapeldiagrammet visar utvecklingen under tre år 2008, 2009 och 2010. Diagrammet över totalbeläggningen 2009-2010 visar att beläggningen under februari, augusti, och november 2010 var lite högre än under samma månader 2009.

Av de övernattande var drygt 53 procent från Finland och drygt 39 procent från Sverige. Andelen av de finländska gästernas övernattningar var störst under januari, februari och maj-augusti, oktober och december övriga månader dominerar de svenska gästernas övernattningar. De svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter, gästerna från övriga länder stannade 1,9 i genomsnitt nätter.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 Publicerad: 28 januari 2010

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden