Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Hotellövernattningarna ökade under året

Totala antalet övernattningar för alla hotell under hela 2011 var nästan 201 000, vilket innebär en ökning om drygt 4 200 övernattningar eller nästan tre procent jämfört med 2010. De finländska gästernas övernattningar minskade med drygt tre procent medan de svenska gästerna ökade med nästan åtta procent under året. Gästerna från övriga länder visar en ökning om drygt 17 procent 2011 jämfört med 2010. Siffrorna för 2011 baseras på uppgifter för 18 hotell, jämförelsen baseras dock på 17 hotell på grund av att ett hotell har omklassificerats sedan fjolåret.

De finländska gästernas övernattningar minskade under sju månader, totalt med knappt 3 100 övernattningar eller drygt tre procent jämfört med 2010. De svenska gästernas övernattningar ökade med nästan 5 100 eller nästa åtta procent fördelat på åtta månader. De svenska övernattningarna minskade under februari, maj, augusti och november, de övriga månaderna visade de en ökning, medan de finländska övernattningarna var fler än 2010 under mars–maj, oktober och december, övriga månader visar en minskning.

Av de övriga nordiska länderna ökade övernattningarna från samtliga och mest från Färöarna och Island. Litauen och Österrike är de länder som visar störst ökning jämfört med 2010. Japan och Schweiz stod för de största minskningarna under året jämfört med året innan.

 

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 12  januari 2012

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden