Inkvarteringsstatistik för hotell 2012

Hotellövernattningarna minskade under året

Totala antalet övernattningar för alla hotell under hela 2012 var nästan 188 700, vilket innebär en minskning om drygt 12 300 övernattningar eller drygt sex procent jämfört med 2011. De finländska gästernas övernattningar minskade med knappt tre procent medan de svenska gästerna minskade med nio procent under året. Gästerna från övriga länder visar en även de en minskning om närmare åtta procent 2012 jämfört med 2011. Siffrorna för 2012 baseras på uppgifter för 18 hotell.

De finländska gästernas övernattningar minskade under sju månader, totalt med drygt 2 400 övernattningar eller knappt tre procent jämfört med 2011. De svenska gästernas övernattningar minskade drygt 8 700 övernattningar eller nio procent fördelat på nio månader. De svenska övernattningarna minskade under januari, mars, april- augusti samt oktober och december, de övriga månaderna visade de en ökning, medan de finländska övernattningarna var minskade under februari- april, juli – augusti samt oktober och december, övriga månader visas en ökning.

Av de övriga nordiska länderna minskade övernattningarna från samtliga länder utom Island som visar en ökning. Schweiz är det land som visar störst ökning jämfört med 2011. Grekland stod för den största minskningen under året jämfört med året innan.

Stapeldiagrammet visar utvecklingen under tre år 2010, 2011 och 2012. Diagrammet över totalbeläggningen 2011-2012 visar att beläggningen under mars, juni, september och november var lite högre än under samma månader 2011.

Av de övernattande var knappt 46 procent från Finland och nästan 47 procent från Sverige. Andelen av de finländska gästernas övernattningar var störst under januari, maj – juni samt oktober - december, övriga månader dominerar de svenska gästernas övernattningar. De svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter, gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter.

Hotellen i Mariehamn står för den största andelen övernattningar, knappt 74 procent, medan hotellen på landsbygden och i skärgården svarar för drygt 26 procent av övernattningarna. Under året var juli den enskilda månad som hotellen på landsbygden och i skärgården hade den största andelen av övernattningarna, drygt 32 procent.

Av årets övernattningar skedde knappt 83 procent på grund av fritid och drygt 16 procent på grund av yrke.

Övernattningarna minskade i december

Ser vi bara till december var totala antalet övernattningar på hotellen nästan 3 300, vilket innebär en minskning totalt sett jämfört med december 2011 med nästan 27 procent. Övernattningarna minskade både från Finland, Sverige och från övriga länder. De finländska gästernas övernattningar minskade med nästan 20 procent och de svenska gästernas övernattningar med närmare 24 procent, även gäster från övriga länder minskade, den minskningen var nästan 66 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för december 2012 baseras på uppgifter för alla 18 hotell. Beläggningsgraden för totalkapaciteten var nästan nio procent. I november var beläggningsgraden för den totala kapaciteten 18 procent. Under månaden har nio hotell varit stängda för gäster.

Av de övernattande var drygt 48 procent från Finland och drygt 46 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska 1,3 nätter. Gästerna från övriga länder stod för närmare sex procent av de övernattande och stannade i medeltal 1,8 nätter.

Av de totala övernattningarna skedde knappt 66 procent på grund av fritid och nästan 34 procent på grund av arbete.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 25 januari 2013

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden