Inkvarteringsstatistik för hotell 2015

Hotellgästnätterna ökade under året

Totala antalet övernattningar för alla hotell under hela 2015 var drygt 209 800, vilket innebär en ökning om drygt 23 800 övernattningar eller nästan 13 procent jämfört med 2014. De finländska gästernas övernattningar ökade med närmare 16 procent och de svenska med nio procent under året. Gästerna från övriga länder visar en ökning om 19 procent 2015 jämfört med 2014. Siffrorna för 2015 baseras på uppgifter för 15 hotell.

De finländska gästernas övernattningar ökade under elva månader, totalt med nästan 13 100 övernattningar. De svenska gästernas övernattningar ökade med nästan 7 900 övernattningar fördelat på tio månader. De svenska övernattningarna minskade under januari och december, de övriga månaderna visade de en ökning, medan de finländska övernattningarna ökade under alla månader utom januari.

De övriga nordiska länderna visar alla en ökning av övernattningarna under 2015. Georgien och Ryssland stod för den största minskningen under året jämfört med året innan.

Av de övernattande var drygt 46 procent från Finland och drygt 45 procent från Sverige. Andelen av de finländska gästernas övernattningar var störst under januari, maj och juni, övriga månader dominerar de svenska gästernas övernattningar. De svenska och finska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter, gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,1 nätter.

Hotellen i Mariehamn står för den största andelen övernattningar, 74 procent, medan hotellen på landsbygden och i skärgården svarar för 26 procent av övernattningarna. Under året var juli den enskilda månad som hotellen på landsbygden och i skärgården hade den största andelen av övernattningarna, 31 procent.

Av årets övernattningar skedde knappt 84 procent på grund av fritid och drygt 16 procent på grund av yrke.

Färre övernattade på hotell i december

Ser vi bara till december var totala antalet övernattningar på hotellen knappt 4 100, vilket innebär en minskning totalt sett jämfört med december 2014 med en och en halv procent. Övernattningarna ökade med nästan en halv procent från Finland medan de minskade marginellt från Sverige, gästernas övernattningar från övriga länder minskade med drygt 23 procent under månaden.
 
Siffrorna för december 2015 baseras på uppgifter för 15 hotell. Beläggningsgraden för totalkapaciteten var elva procent. I november var beläggningsgraden för den totala kapaciteten 20 procent. Under månaden har sex hotell varit stängda för gäster.

Av de övernattande var nästan 46 procent från Finland och närmare 49 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska 1,4 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,4 nätter. I november stannade de finländska gästerna 1,6 nätter och de svenska 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 3,1 nätter. 

Av de totala övernattningarna i december skedde nästan 65 procent på grund av fritid och drygt 35 procent på grund av arbete.

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 29 januari 2016

 

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)