Inkvarteringsstatistik för hotell 2016

Färre hotellgäster under året

Totala antalet övernattningar för alla hotell under hela 2016 var knappt 207 100, vilket innebär en minskning om drygt en procent jämfört med 2015. De finländska gästernas övernattningar ökade med nästan en procent medan de svenska minskade med knappt fyra procent under året. Gästerna från övriga länder visar en ökning om drygt en procent 2016 jämfört med 2015. Siffrorna för 2016 baseras på uppgifter för 15 hotell.

De finländska gästernas övernattningar ökade under sju månader, totalt med nästan 700 övernattningar. De svenska gästernas övernattningar minskade med nästan 3 700 övernattningar fördelat på nio månader. De svenska övernattningarna minskade alla månader utom under januari, augusti och december medan de finländska övernattningarna ökade under alla månader utom mars, april, juni och oktober-november.

Av de övriga nordiska länderna visar alla en utom Island en minskning av övernattningarna under 2016. Estland står för den största ökningen och Ryssland för den största minskningen under året.

Stapeldiagrammet visar utvecklingen under tre år 2014, 2015 och 2016. Diagrammet över totalbeläggningen 2015–2016 visar att beläggningen under januari, maj, augusti, september och december var lite högre än under samma månader 2015.

Av de övernattande var närmare 47 procent från Finland och drygt 44 procent från Sverige. Andelen av de finländska gästernas övernattningar var störst under januari, februari, maj-juli, oktober och december, övriga månader dominerar de svenska gästernas övernattningar. De svenska gästerna stannade 1,7 nätter, de finska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter, gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter.

Hotellen i Mariehamn står för den största andelen övernattningar, drygt 75 procent, medan hotellen på landsbygden och i skärgården svarar för nästan 25 procent av övernattningarna. Under året var juli den enskilda månad som hotellen på landsbygden och i skärgården hade den största andelen av övernattningarna, 32 procent.

Av årets övernattningar skedde knappt 84 procent på grund av fritid och drygt 16 procent på grund av yrke.

Flera övernattade på hotell i december

Ser vi bara till december var totala antalet övernattningar på hotellen drygt 4 800, vilket innebär en ökning totalt sett jämfört med december 2015 med drygt 19 procent. Övernattningarna ökade med drygt nio procent från Finland och med nästan 24 procent från Sverige, gästernas övernattningar från övriga länder ökade med närmare 60 procent under månaden. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för december 2016 baseras på uppgifter för 15 hotell. Beläggningsgraden för totalkapaciteten var tolv procent. I november var beläggningsgraden för den totala kapaciteten 20 procent. Under månaden har sex hotell varit stängda för gäster.

Av de övernattande var drygt 42 procent från Finland och närmare 51 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,8 nätter och de svenska 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 3,2 nätter. I november stannade de finländska gästerna 1,7 nätter och de svenska 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,4 nätter.

Av de totala övernattningarna i december skedde drygt 71 procent på grund av fritid och nästan 29 procent på grund av arbete.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden