Inkvarteringsstatistik för hotell 2017

Hotellgästnätterna ökade under 2017

Totala antalet övernattningar för alla hotell under hela 2017 var drygt 212 800, vilket innebär en ökning om närmare tre procent jämfört med 2016. De finländska gästernas övernattningar ökade med fyra procent och de svenska med knappt två procent under året. Gästerna från övriga länder visar en ökning om närmare två procent 2017 jämfört med 2016. Siffrorna för 2017 baseras på uppgifter för 15 hotell.

De finländska gästernas övernattningar ökade under åtta månader, totalt med drygt 3 900 övernattningar. De svenska gästernas övernattningar ökade med nästan 1 600 övernattningar fördelat på sex månader. De svenska övernattningarna ökade alla månader utom under januari, februari, april, augusti och november–december medan de finländska övernattningarna ökade under alla månader utom januari, februari, augusti och november–december.

Av de övriga nordiska länderna visar alla utom Norge en minskning av övernattningarna under 2017. Tyskland står för den största ökningen och Ryssland för den största minskningen under året.

Stapeldiagrammet visar utvecklingen under tre år 2015, 2016 och 2017. Diagrammet över totalbeläggningen 2016–2017 visar att beläggningen under april, juni, september, november och december var lite lägre än under samma månader 2016.

Av de övernattande var närmare 48 procent från Finland och nästan 44 procent från Sverige. Andelen av de finländska gästernas övernattningar var störst under alla månader utom mars, augusti-september och december, de månaderna övriga dominerar de svenska gästernas övernattningar. De svenska och finska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter, gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter.

Hotellen i Mariehamn står för den största andelen övernattningar, drygt 76 procent, medan hotellen på landsbygden och i skärgården svarar för nästan 24 procent av övernattningarna. Under året var juli den enskilda månad som hotellen på landsbygden och i skärgården hade den största andelen av övernattningarna, nästan 32 procent.

Av årets övernattningar skedde drygt 86 procent på grund av fritid och drygt 13 procent på grund av yrke.

Färre hotellgästnätter i december

Ser vi bara till december var totala antalet övernattningar på hotellen drygt 4 700, vilket innebär en minskning totalt sett jämfört med december 2016 med knappt två procent. Övernattningarna ökade med knappt en procent från Finland medan de minskade med drygt en halv procent från Sverige, gästernas övernattningar från övriga länder minskade med drygt 26 procent under månaden. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för december 2017 baseras på uppgifter för 15 hotell. Beläggningsgraden för totalkapaciteten var drygt elva procent. I november var beläggningsgraden för den totala kapaciteten knappt 19 procent. Under månaden har fem hotell varit stängda för gäster.

Av de övernattande var drygt 43 procent från Finland och lite mer än 51 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. Även i november stannade de finländska gästerna 1,6 nätter och de svenska 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,8 nätter.

Av de totala övernattningarna i december skedde nästan 84 procent på grund av fritid och drygt 16 procent på grund av arbete.

Kontaktperson: 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden