Inkvarteringsstatistik för hotell 2018

Hotellgästnätterna minskade under 2018

Totala antalet övernattningar för alla hotell under hela 2018 var drygt 205 000, vilket innebär en minskning om närmare fyra procent jämfört med 2017. De finländska gästernas övernattningar ökade med drygt en procent medan de svenska minskade med drygt nio procent under året. Gästerna från övriga länder visar en minskning om drygt fyra procent 2018 jämfört med 2017. Siffrorna för 2018 baseras på uppgifter för 15 hotell.

De finländska gästernas övernattningar ökade under sju månader, totalt med drygt närmare 1 500 övernattningar. De svenska gästernas övernattningar minskade med nästan 8 500 övernattningar fördelat på åtta månader. De svenska övernattningarna minskade alla månader utom under januari, mars och oktober– november medan de finländska övernattningarna ökade under alla månader utom januari, juni–juli och oktober–november.

Av de övriga nordiska länderna visar alla utom Island en minskning av övernattningarna under 2018. Tyskland står för den största ökningen och Estland för den största minskningen under året.

Diagrammet över totalbeläggningen 2017–2018 visar att beläggningen under april och december var högre än under samma månader 2017.

Av de övernattande var drygt 50 procent från Finland och drygt 41 procent från Sverige. Andelen av de finländska gästernas övernattningar var störst under alla månader utom augusti och november, de månaderna dominerar de svenska gästernas övernattningar. De finska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter, de svenska 1,6 nätter och gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter.

Hotellen i Mariehamn står för den största andelen övernattningar, nästan 78 procent, medan hotellen på landsbygden och i skärgården svarar för drygt 22 procent av övernattningarna. Under året var juli den enskilda månad som hotellen på landsbygden och i skärgården hade den största andelen av övernattningarna, drygt 30 procent.

Av årets övernattningar skedde drygt 87 procent på grund av fritid och knappt 13 procent på grund av yrke.

Fler hotellgästnätter i december

Ser vi bara till december var totala antalet övernattningar på hotellen nästan

4 900, vilket innebär en ökning totalt sett jämfört med december 2017 med drygt två procent. Övernattningarna ökade med nästan 17 procent från Finland medan de minskade med drygt åtta procent från Sverige, gästernas övernattningar från övriga länder minskade med drygt 37 procent under månaden. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för december 2018 baseras på uppgifter för 15 hotell. Beläggningsgraden för totalkapaciteten var drygt elva procent. I november var beläggningsgraden för den totala kapaciteten 15 procent. Under månaden har fem hotell varit stängda för gäster.

Av de övernattande var drygt 49 procent från Finland och 46 procent från Sverige. De finländska och svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Även gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,6 nätter. I november stannade de finländska gästerna 1,6 nätter och de svenska 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,8 nätter.

Av de totala övernattningarna i december skedde drygt 74 procent på grund av fritid och nästan 26 procent på grund av arbete.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax