Inkvarteringsstatistik för hotell 2019

En ökning av hotellgästnätterna under 2019

Totala antalet övernattningar för alla hotell under hela 2019 var drygt 208 500, vilket innebär en ökning om nästan två procent jämfört med 2018. De finländska gästernas övernattningar ökade med knappt en halv procent medan de svenska ökade med två procent under året. Gästerna från övriga länder visar en ökning om drygt sju procent 2019 jämfört med 2018. Siffrorna för 2019 baseras på uppgifter för 15 hotell.

De finländska gästernas övernattningar ökade under sju månader, totalt med drygt 500 övernattningar. De svenska gästernas övernattningar ökade med nästan 1 700 övernattningar fördelat på åtta månader. De svenska övernattningarna ökade alla månader utom under mars, maj-juni och oktober och de finländska övernattningarna ökade under alla månader utom februari-maj och oktober.

Av de övriga nordiska länderna visar alla utom Island en ökning av övernattningarna under 2019. Ryssland står för den största ökningen och Tyskland för den största minskningen under året.

Stapeldiagrammet visar utvecklingen under tre år 2017, 2018 och 2019. Diagrammet över totalbeläggningen 2018–2019 visar att beläggningen under januari-februari, juli-augusti, september, november och december var högre än under samma månader 2018.

Av de övernattande var knappt 50 procent från Finland och drygt 41 procent från Sverige. Andelen av de finländska gästernas övernattningar var störst under alla månader utom mars, augusti, november och december, de månaderna dominerar de svenska gästernas övernattningar. De finska och svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter.

Hotellen i Mariehamn står för den största andelen övernattningar, nästan 78 procent, medan hotellen på landsbygden och i skärgården svarar för drygt 22 procent av övernattningarna. Under året var juli den enskilda månad som hotellen på landsbygden och i skärgården hade den största andelen av övernattningarna, knappt 31 procent.

Av årets övernattningar skedde drygt 87 procent på grund av fritid och knappt 13 procent på grund av yrke.

Fler hotellgästnätter i december

Ser vi bara till december var totala antalet övernattningar på hotellen drygt

5 400, vilket innebär en ökning totalt sett jämfört med december 2018 med tolv procent. Övernattningarna ökade med en halv procent från Finland medan de ökade med nästan 23 procent från Sverige. Gästernas övernattningar från övriga länder ökade med drygt 28 procent under månaden. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för december 2019 baseras på uppgifter för 15 hotell. Beläggningsgraden för totalkapaciteten var 12 procent. I november var beläggningsgraden för den totala kapaciteten 17 procent. Under månaden har fem hotell varit stängda för gäster.

Av de övernattande var knappt 45 procent från Finland och drygt 50 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska 1,5 nätter. Även gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,5 nätter. I november stannade de finländska och svenska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,3 nätter.

Av de totala övernattningarna i december skedde nästan 87 procent på grund av fritid och drygt 13 procent på grund av arbete.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax