Inkvarteringsstatistik för hotell 2021

Hotellövernattningarna minskade med 15 procent jämfört med 2019

Antalet övernattningar på de åländska hotellen fördubblades från 2020 till 2021, men nådde ändå inte riktigt upp till samma nivå som 2019. År 2021 var antalet övernattningar 177 000, vilket innebär en nedgång med 15 procent jämfört med 2019. Under det första halvåret var övernattningarna betydligt färre än 2019, medan de under det andra halvåret var drygt 10 000 flera efter rekordhöga antal i oktober och november. Också i december var antalet det högsta hittills för december på 2000-talet, men skillnaden till december 2019 var bara drygt 200.

Hotellövernattningar 2019–2021 efter månad

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Många finländska gäster och stort antal arbetsresor ledde till rekord i december

Det var främst gäster från Finland som stod för rekordet i antal övernattningar i december 2021. De finländska övernattningarna utgjorde nästan 60 procent av hotellövernattningarna i december och antalet översteg 3 000 för första gången i december under 2000-talet. Gällande gäster från Sverige halverades övernattningarna nästan jämfört med december 2019, medan övernattningarna av såväl ålänningar som gäster från övriga länder ökade. Över 1 800 övernattningar var arbetsrelaterade, vilket är ett rekordantal för december under 2000-talet.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland december 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Gäster från 66 länder 2021

Det anlände 93 000 gäster från 66 olika länder till hotellen 2021, vilket kan jämföras med 122 000 gäster från 79 länder år 2019. Finländska gäster stod för nästan 80 procent av alla övernattningar 2021 och svenska gäster för 15 procent. Före covid-19-pandemins utbrott 2020 uppgick vanligen de finländska gästernas andel av övernattningarna till 50 procent och de svenska gästernas till drygt 40 procent. Ålänningar stod för ungefär två procent av övernattningarna 2021 och gäster från övriga länder för fyra procent. De tio länder som hade flest övernattningar på de åländska hotellen 2021 var, förutom Finland, Sverige och Åland, Polen, Estland, Tyskland, Norge, Danmark, Schweiz och Lettland. De polska gästernas övernattningar ökade tiofalt och ålänningarnas övernattningar fyrdubblades jämfört med 2019, men de allra flesta övriga länder hade färre övernattningar på de åländska hotellen 2021 än 2019.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Rekordantal övernattningar av gäster från Finland 2021

Totalt sett minskade hotellövernattningarna 2021 med 15 procent jämfört med 2019, medan de nästan fördubblades i relation till 2020 som drabbades hårt av reserestriktionerna i samband med covid-19-pandemin. Efter att de finländska övernattningarna minskade från drygt 100 000 år 2019 till knappt 80 000 år 2020, nådde de 140 000 under 2021, vilket innebär en ökning med 36 procent jämfört med 2019 som var det tidigare rekordåret under 2000-talet. Samtidigt rasade antalet svenska övernattningar från  86 000 år 2019 till 10 000 år 2020 för att under 2021 stiga endast till 26 000, vilket innebär en nedgång med 69 procent jämfört med 2019.

Hotellövernattningar 2018–2021 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Tre fjärdedelar av hotellövernattningarna tog plats i Mariehamn

Hotellen i Mariehamn stod för tre fjärdedelar av de 177 000 övernattningarna 2021 och en fjärdedel skedde i landskommunerna. Såväl i staden som i landskommunerna minskade övernattningarna jämfört med 2019, men den procentuella nedgången var större i Mariehamn. Stadshotellens övernattningar minskade med 17 procent och landskommunernas med 8 procent. Jämfört med 2020 fördubblades övernattningarna i båda regioner.

Hotellövernattningar 2019–2021 efter region

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Stort antal arbetsrelaterade övernattningar

Antalet hotellövernattningar relaterade till arbetsresor uppgick till 35 000 år 2021, vilket kan jämföras med medeltalet för 2000–2019 som är 28 000. En femtedel av övernattningarna berodde därmed på arbete under 2021 och fyra femtedelar hade fritid som syfte. Av såväl de finländska som de svenska gästernas övernattningar var knappt 20 procent arbetsrelaterade, medan samma sak gällde 34 procent av övernattningarna av gäster från övriga länder.

Övernattningar efter resans syfte 2000–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Knappt en tredjedel av hotellrummen nyttjades

Beläggningsgraden av den totala rumskapaciteten har under 2000-talet legat mellan 31 och 37 procent årligen, men 2020 var den 16 procent och 2021 uppgick den till knappt 31 procent. Beläggningsgraden var betydligt lägre än 2019 varje månad det första halvåret 2021, men från juli till september var den på samma nivå som 2019. I oktober och november 2021 var beläggningsgraden betydligt högre än motsvarande månader 2019, medan den i december var ungefär samma båda åren. Om man ser endast till den öppna rumskapaciteten var beläggningsgraden 2021 drygt 40 procent.

Totalbeläggning på åländska hotell 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax