Inkvarteringsstatistik för hotell 2023

Fortsättningsvis fler hotellövernattningar än före pandemin

Övernattningarna på de åländska hotellen uppgick under 2023 till nästan 228 000, vilket innebar en minskning med knappt två procent från rekordåret 2022, men en ökning med nio procent jämfört med 2019. Antalet övernattningar av finländska gäster var fortsättningsvis betydligt högre än före pandemin men något lägre än 2022, medan de svenska gästernas övernattningar inte nådde samma nivå som 2019 fastän de ökade lite från i fjol. De fritidsrelaterade övernattningarna var fler än något år tidigare under 2000-talet.

Hotellövernattningar 2000–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Oförändrat antal övernattningar i december

I december 2023 var hotellövernattningarna endast ett fåtal färre än i december 2022, eller totalt 6 500. Gäster från Finland stod för ungefär 47 procent av övernattningarna och gäster från Sverige för 46 procent, vilket i stort motsvarar fördelningen från samma månad året före. Andelen arbetsrelaterade övernattningar var ovanligt liten, endast 11 procent, vilket kan jämföras med 14 procent i december 2022 och ett medeltal på 28 procent för december under 2010-talet. 

Hotellövernattningar efter gästernas hemland december 2019, 2022 och 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Gäster från över 80 olika länder

Det kom 124 000 gäster till de åländska hotellen under 2023, vilket var några hundra färre än 2022. Drygt 57 procent av gästerna kom från Finland, 34 procent från Sverige, över 2 procent från Åland och 6 procent från ytterligare 82 olika länder. Förutom Finland, Sverige och Åland var det endast Estland och Tyskland som representerades av fler än 1 000 gäster, följda av Norge och Danmark med runt 900 gäster vardera. Gästerna stannade i medeltal 1,8 nätter per person.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Antalet hotellövernattningar var nästan lika många som 2022 och uppgick till 228 000, vilket är det näst högsta resultatet under 2000-talet. De finländska gästernas övernattningar minskade lite för andra året i rad efter den rekordartade besöksvågen från Finland under 2021, men de var fortsättningsvis flera än före pandemin. Antalet övernattningar av svenska gäster ökade något från 2022 och närmade sig nivån före pandemin, då de svenska övernattningarna uppgick till runt 90 000 årligen.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland 2018–2023 

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Hotellen i Mariehamn hade närmare 179 000 övernattningar 2023, vilket var lika många som 2022, medan hotellen i landskommunerna hade något färre övernattningar än året före, eller 49 000. Stadens hotell stod för nästan fyra femtedelar av övernattningarna och drygt en femtedel tog plats i landskommunerna. 

Antalet arbetsrelaterade övernattningar minskade

Nästan 88 procent av hotellövernattningarna 2023 var kopplade till fritidsresor och 12 procent berodde på arbete. Andelen arbetsrelaterade hotellövernattningar var betydligt lägre än under 2020–2022, då den låg mellan 16 och 20 procent, men ungefär samma som under åren närmast före pandemin. Om man ser till antalet var de fritidsrelaterade hotellövernattningarna under 2023 fler än under något år tidigare på 2000-talet, medan antalet arbetsrelaterade övernattningar låg just under genomsnittet för samma period.

Hotellövernattningar efter resans syfte 2000–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Knappt två femtedelar av hotellrummen nyttjades

Beläggningsgraden av den totala rumskapaciteten uppgick 2023 till 38 procent, vilket kan jämföras med 35 procent 2019 och 42 procent 2022. Under början av året, i januari och februari, var beläggningen högre än samma månader föregående år, men därefter nådde den inte riktigt upp till samma nivå. Störst var skillnaden i augusti då tre fjärdedelar av rummen nyttjades 2022, men endast två tredjedelar 2023. Högst var beläggningen i juli då över 90 procent av hotellrummen var uthyrda.

Beläggningsgrad på hotellen efter månad 2019, 2022 och 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax