Inkvarteringsstatistik för hotell april 2005

Totala antalet övernattningar på hotellen var i april 8 743, vilket innebär en minskning med knappt 4 procent jämfört med april 2004. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt 22 procent medan de svenska minskade med drygt 18 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade med drygt 17 procent i april.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden