Inkvarteringsstatistik för hotell april 2006

Totala antalet övernattningar på hotellen var i april 11 421, vilket innebär en ökning om knappt 31 procent jämfört med april 2005. Övernattningarna ökade både från Finland och Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt 38 procent och de svenska med närmare 28 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade däremot i april, den minskningen var drygt 25 procent. Noteras bör att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Hela meddelandet kan du läsa nedan:

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden