Inkvarteringsstatistik för hotell april 2007

Övernattningarna från övriga länder ökade i april
Totala antalet övernattningar på hotellen var i april 9 884, vilket innebär en minskning om närmare 14 procent jämfört med april 2006. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige.  De finländska övernattningarna minskade med nästan 22 procent och de svenska med drygt 10 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i april, den ökningen var cirka 126 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden