Inkvarteringsstatistik för hotell april 2009

Övernattningarna ökade i april
Totala antalet övernattningar på hotellen var i april 11 254, vilket innebär en ökning om nästan 21 procent jämfört med april 2008. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med närmare 26 procent och de svenska med nästan 20 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i april, den minskningen var drygt 10 procent.

Siffrorna för april 2009 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har fyra hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 27 procent i april. I mars var den siffran knappt 20 procent. 

Av de övernattande gästerna var närmare 47 procent från Finland och nästan 49 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna i genomsnitt 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. I mars stannade både de finländska och de svenska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter.

Av övernattningarna skedde närmare 76 procent på grund av fritid och 24 procent på grund av yrke. I mars var motsvarande siffror 64 respektive 36 procent.

Om man jämför med inresandestatistiken ser man att antalet anlända från Sverige som övernattade på hotell utgjorde drygt fem procent av de inresande från Sverige, exklusive kryssningsresenärerna. De finländska hotellgästerna var nästan 13 procent av totala antalet inresande från Finland.

Under årets fyra första månader har hotellen haft drygt 27 600 övernattningar. Jämfört med samma period 2008 innebär det en ökning om närmare 1 900 övernattningar eller drygt sju procent. De finländska övernattningarna ökade med drygt åtta procent och de svenska med tio procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med nästan 28 procent. Vid jämförelse mellan 2007 och 2008 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-april ökade med knappt fyra procent medan de svenska övernattningarna minskade med närmare tre procent. De övernattande från övriga länder ökade med drygt 18 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden